Skip to main content

Najważniejsze informacje w skrócie

InPro engineering GmbH
Neue Straße 2a
38170 Schöppenstedt

Tel.:          +49 5332 93727 0
E-Mail:    zentrale@inproengineering.de

www.inproengineering.de

 

Zarządzanie:
Ulrich Dieterich
Uwe Renner

Sąd rejestrowy:
Amtsgericht Braunschweig
Numer rejestru: HRB 207527

Identyfikator podatkowy sprzedaży: DE 321 651 460

Wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedni dostawcy są odpowiedzialni za strony internetowe osób trzecich, do których niniejsza strona odsyła za pośrednictwem hiperłączy. InPro engineering GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych osób trzecich.

Strony internetowe InPro engineering GmbH mogą być dostępne za pośrednictwem linków zewnętrznych. W takim przypadku nie ponosi się odpowiedzialności za prezentację, treść lub jakiekolwiek powiązanie z InPro engineering GmbH.

InPro engineering GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w udostępnianych informacjach. Powielanie treści lub danych, w szczególności wykorzystywanie tekstów, części tekstów lub obrazów wymaga wyraźnej pisemnej zgody InPro engineering GmbH.