Skip to main content

Czas to pieniądz, a czasu na placu budowy zawsze brakuje. Właśnie dlatego symulujemy wrażliwe, krytyczne procesy w złożonych systemach automatyki, zanim udamy się na plac budowy.

Procesy

Sekwencje funkcjonalne, zagrożenia związane z czasem cyklu i kolizjami mogą być w ten sposób skutecznie testowane i rozwiązywane.Symulujemy zarówno skomplikowane sekwencje programów PLC, jak i splątane sekwencje ruchów w programach robotów

W tym celu wykorzystywane są systemy takie jak WinMod, Invision lub Process Simulate.